Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Trening zarządzania emocjami jako forma psychoedukacji – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Wychowanie
Dla
nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, wychowawców oraz pedagogów i psychologów
Cele

- zapoznanie uczestników z możliwościami wprowadzenia elementów psychoedukacji w pracy wychowawczej

Tematyka

- nowe wyzwania w pracy wychowawczej; słabo wykształcone kompetencje społeczne uczniów (rówieśnicze relacje erzacowe i wirtualne)

- zagrożenie uzależnieniami i nerwicami

- samotność dziecka i nastolatka

- zaburzenia emocjonalne

- problemy rodzinne i środowiskowe

- przebodźcowanie

- rozpoznawanie i zarządzanie emocjami

Wymiar
6 godzin
Kierownik
Małgorzata Kaczmarek (881-93-00-97)
Opłaty
66 zł