Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Tolerancja, akceptacja, życzliwość. Budowanie otwartej społeczności szkolnej
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Wychowanie
Wymiar
5 godzin
Kierownik
Małgorzata Kaczmarek (881-93-00-97)
Opłaty
500 zł