Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Egzamin ósmoklasisty z języka niemieckiego. Przykłady ćwiczeń wspomagających rozwój docelowych umiejętności ucznia – kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Egzaminy zewnętrzne
Dla
nauczycieli języka niemieckiego w szkołach podstawowych
Cele

- wsparcie nauczycieli języka niemieckiego w szkołach podstawowych w realizacji podstawy programowej i przygotowaniu uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka niemieckiego

Tematyka

- analiza podstawy programowej w kontekście egzaminu – cele nauczania

- analiza wybranych zadań testowych

- analiza kryteriów oceniania wybranych zadań testowych – cele testowania

- przykładowe ćwiczenia rozwijające omawiane umiejętności – cele ćwiczeń

- opracowanie ćwiczeń rozwijających omawiane umiejętności

- kryteria sukcesu

Wymiar
5 godzin
Kierownik
Regina Strzemeska (881-93-34-26)
Opłaty
55 zł