Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Profilaktyka zaburzeń koncentracji uwagi u dzieci
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Zdrowie i profilaktyka
Wymiar
5 godzin
Kierownik
Małgorzata Kaczmarek (881-93-00-97)
Opłaty
500 zł