Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Jak budować swój autorytet–warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
nauczycieli różnych przedmiotów, wychowawców
Cele

- przygotowanie nauczycieli do wzmacniania swoich mocnych stron i pracy nad ograniczającymi przekonaniami

Tematyka

- moja wizja autorytetu

- co buduje autorytet nauczyciela (m.in. praca z narzędziami coachingowymi)

- rola autorytetu nauczyciela dla ucznia na różnych etapach jego rozwoju

Wymiar
8 godzin
Kierownik
Danuta Potręć (881-93-33-67)
Opłaty
88 zł