Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Kurs języka hiszpańskiego dla nauczycieli na poziomie A2
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dla
nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, a także pozostałych poziomów edukacyjnych
Cele
  • rozwój kompetencji językowych do poziomu A2 plus
Tematyka
  • zagadnienia leksykalno-gramatyczne
  • - rozwijanie umiejętności językowych na poziomie A2, A2 plus
Wymiar
100 godzin
Kierownik
Agnieszka Chabros (881-93-00-95)
Opłaty
1000 zł