Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Elementy treningu twórczego myślenia i działania
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Wymiar
4 godzin
Kierownik
Małgorzata Kaczmarek (881-93-00-97)
Opłaty
400 zł