Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Komunikacja interpersonalna – kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
wychowawców, nauczycieli różnych specjalności, pedagogów i rodziców
Cele

- wyposażenie uczestników w kompetencje z zakresu komunikacji interpersonalnej i budowania dobrych relacji

- wzbogacenie w umiejętności wychowawcze w oparciu o dialog

Tematyka

- komunikacja interpersonalna

- język werbalny i niewerbalny w komunikacji

- aktywne słuchanie

- eliminowanie barier komunikacyjnych

- budowanie dobrych relacji

- budowanie przestrzeni dialogu i interakcji

- dialog w szkole fundamentem w procesie wychowania

Wymiar
15 godzin
Kierownik
Wiesława Kuban (881-93-44-85)
Opłaty
165 zł