Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Współpracuję: uczę się i myślę. Nauczanie kooperatywne – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
nauczyciele przedmiotów humanistycznych
Cele

- przygotowanie nauczycieli do pracy metodami kooperatywnymi

Tematyka

- cele i zasadność stosowania metod kooperatywnych

- metody kooperatywne a kompetencje kluczowe

- przykłady metod kooperatywnych

- zasady nauczania kooperatywnego

- pułapki i mity

- różnice między pracą w grupach a nauczaniem kooperatywnym

Wymiar
6 godzin
Kierownik
Regina Strzemeska (881-93-34-26)
Opłaty
66 zł