Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
„Netzwerk” – nauczyciel języka niemieckiego w sieci
Rodzaj
Sieci współpracy i samokształcenia
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
nauczycieli języka niemieckiego (w tym członkowie PSNJN)
Cele

- wymiana doświadczeń oraz sposobów nauczania języka niemieckiego

Tematyka

- zgodnie z potrzebami nauczycieli – uczestników sieci

Wymiar
12 godzin
Kierownik
Regina Strzemeska (881-93-34-26)
Opłaty
0 zł