Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Wykorzystanie metody WebQuest przy realizacji projektów edukacyjnych
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
E-learning
Dla
wszyscy nauczyciele
Cele

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli wszystkich przedmiotów, pracujących na wszystkich etapach edukacji

Celem kursu jest:

 • poszerzanie kompetencji uczestników zwłaszcza w temacie projektów edukacyjnych
 • przygotowanie projektów edukacyjnych w systemie WebQuest
 • umieszczenie WebQuestów na blogach,
 • tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół
 • nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami

Efekty szkolenia

 

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu:

 

 • pracy metodą projektu, jego znaczenie w rozwijaniu kompetencji kluczowych,
 • pracy z uczniami wykorzystując jako narzędzie WebQuest,
 • zakładać konto mailowe gmail,
 • pisać scenariusz projektu jako WebQuest,
 • zakładać bloga na bloggerze,
 • umieszczać materiały na blogu,
 • pracować indywidualnie i grupowo na kursie on-line,
Tematyka
 1. Projekt edukacyjny w podstawie programowej.
 2. Metoda WebQuest – założenia ogólne.
 3. Ustalenie tematów projektów, omówienie celów ogólnych i szczegółowych.
 4. Prezentacja przygotowanych projektów edukacyjnych.
 5. Umieszczenie przygotowanych treści projektów edukacyjnych na blogach.
 6. Stworzenie WebQuestów
 7. Podsumowanie pracy metodą projektu z wykorzystaniem narzędzia WebQuest
Wymiar
10 godzin
Kierownik
Barbara Iwanowska (881-93-34-12)
Opłaty
110 zł