Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Innowacyjny nauczyciel języka polskiego
Rodzaj
Sieci współpracy i samokształcenia
Dział
Edukacja humanistyczna / biblioteki i świetlice szkolne
Dla
nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych
Cele
  • doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela polonisty
  • zapoznanie nauczycieli z innowacyjnymi metodami pracy
Tematyka

Proponowana tematyka sieci:

- innowacje w praktyce i teorii;

- tworzenie escape roomów;

- przybliżenie metody myślenia wizualnego;

- gammifikacja w edukacji.

Wymiar
20 godzin
Kierownik
Karolina Szostak-Lubomska (797-46-66-48)
Opłaty
0 zł