Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Sieć Przedszkoli Promujących Zdrowie
Rodzaj
Sieci współpracy i samokształcenia
Dział
Zdrowie i profilaktyka
Dla
przedszkolnych koordynatorów promocji zdrowia oraz nauczycieli zainteresowanych promocją zdrowia w przedszkolu
Cele
Cele
  • wyposażenie nauczycieli przedszkola w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia  oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
  • włączenie edukacji zdrowotnej uczniów do programu nauczania przedszkola z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
Tematyka
  • koncepcja przedszkola promującego zdrowie
  • wspóldziałanie z rodzicami i społecznością lokalną
  • propozycje zgłaszane przez uczestników sieci
Wymiar
20 godzin
Kierownik
Zofia Spalińska (881-93-33-55)
Opłaty
0 zł