Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Jak przygotować uczniów do wypowiedzi pisemnej na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego? Strategie dla ucznia i nauczyciela – kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Egzaminy zewnętrzne
Dla
nauczycieli języków obcych szkół podstawowych
Cele
  • przygotowanie nauczycieli języka obcego szkół podstawowych do realizacji podstawy programowej i przygotowania uczniów do egzaminu z języka angielskiego – egzamin ósmoklasisty – wypowiedź pisemna
Tematyka
  • analiza podstawy programowej w kontekście egzaminu ósmoklasisty, przykłady zadań w części wypowiedź pisemna z zakresu obowiązującego na egzaminie
  • przykłady technik efektywnego nauczania pisania
  • wypracowanie ćwiczeń podnoszących efektywność nauki pisania
  • omówienie i analiza kryteriów oceniania prac pisemnych
  • zastosowanie kryteriów do oceny przykładowych prac pisemnych
Wymiar
4 godzin
Kierownik
Agnieszka Chabros (881-93-00-95)
Opłaty
40 zł