Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Jak przygotować uczniów do wypowiedzi pisemnej na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego? Strategie dla ucznia i nauczyciela – kurs
Dane osobowe kandydata
Miejsce zatrudnienia
Zgłoszenie zostało wysłane.