Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Grywalizacja w edukacji – gra jako sposób motywacji do nauki
Dane formy doskonalenia
Tytuł
Grywalizacja w edukacji – gra jako sposób motywacji do nauki
Kierownik
Regina Strzemeska
Liczba godzin:
5
Dane zamawiającego
Dane nabywcy
Dane płatnika/odbiorcy
Zgłoszenie zostało wysłane.