Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
ZaTIKowana geografia - wykorzystanie platformy multimedialnej Meridian Prime w nauczaniu geografii
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
nauczycieli geografii
Cele

1. Zapoznanie nauczycieli z platformą multimedialną Meridian Prime

2. Ćwiczenia z wykorzystania platformy Meridian Prime

Tematyka
  • Prezentacja multimedialnej platformy Meridian Prime
  • Przykład lekcji z wykorzystaniem nowych technologii w nauczaniu geografii
  • Realizacja zadań na platformie Meridian Prime

 

Liczba miejsc ograniczonicza

 

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Małgorzata Trzeciak (502-20-29-63)
Opłaty
0 zł