Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Przedszkole Promujące Zdrowie – planowanie działań w oparciu o diagnozę, szkolenie zdalne
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Zdrowie i profilaktyka
Dla
dla nauczycieli przedszkoli zainteresowanych promocją zdrowia oraz przedszkolnych koordynatorów promocji zdrowia
Cele
  • poszerzenie umiejętności z zakresu planowania działań prozdrowotnych w oparciu o diagnozę i wykonywania zadań koordynatora PPZ
  • pomoc koordynatorom w budowaniu systemu działań przedszkoli promujących zdrowie
Tematyka
  • sposoby opracowania wyników diagnozy
  • warunki planowania działań w projekcie
  • kryteria formalne realizacji projektu

UWAGA:

  • Zaplanowano 4 godziny szkolenia oraz 2 godziny konsultacji dla chętnych

 

Wymiar
4 godzin
Kierownik
Zofia Spalińska (881-93-33-55)
Opłaty
40 zł