Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Szkoła Promująca Zdrowie – planowanie działań w oparciu o diagnozę, szkolenie zdalne
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Zdrowie i profilaktyka
Dla
dla nauczycieli szkół zainteresowanych promocją zdrowia oraz szkolnych koordynatorów promocji zdrowia
Cele
  • poszerzenie umiejętności z zakresu planowania działań prozdrowotnych w oparciu o diagnozę oraz  wykonywania zadań koordynatora SPZ
  • pomoc koordynatorom w budowaniu systemu działań szkół promujących zdrowie

 

 

Tematyka
  • koncepcja szkoły promującej zdrowie
  • sposoby opracowania wyników diagnozy
  • warunki planowania działań w projekcie
  • kryteria formalne realizacji projektu

UWAGA:

  • Zaplanowano 4 godziny szkolenia oraz 2 godziny konsultacji dla chętnych
Wymiar
4 godzin
Kierownik
Zofia Spalińska (881-93-33-55)
Opłaty
40 zł