Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Ocena pracy nauczyciela
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Awans zawodowy, prawo oświatowe i zarządzanie
Wymiar
4 godzin
Kierownik
Sławomir Żebrowski (881-93-00-83)
Opłaty
400 zł