Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Jak przygotować ucznia do wypowiedzi pisemnej na maturze z języka obcego (angielski/hiszpański) – kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Egzaminy zewnętrzne
Dla
nauczycieli szkól ponadpodstawowych
Cele
  • przygotowanie nauczycieli języka angielskiego szkół ponadgimnazjalnych do realizacji podstawy programowej i przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego z języka angielskiego – część wypowiedź pisemna
Tematyka
  • analiza podstawy programowej w kontekście egzaminu maturalnego, przykłady zadań w części wypowiedź pisemna z zakresu obowiązującego na maturze
  • formy wypowiedzi pisemnych
  • przykłady technik efektywnego nauczania pisania
  • wypracowanie ćwiczeń podnoszących efektywność nauki pisania
  • omówienie i analiza kryteriów oceniania prac pisemnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym
  • zastosowanie kryteriów do oceny przykładowych prac pisemnych
Wymiar
4 godzin
Kierownik
Agnieszka Chabros (881-93-00-95)
Opłaty
40 zł