Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Jak z uczniami ratować świat? Edukacja globalna w szkole
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Wymiar
5 godzin
Kierownik
Regina Strzemeska (881-93-34-26)
Opłaty
500 zł