Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Szkolenie z zakresu GIS- System Informacji Geograficznej
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
nauczycieli geografii i informatyki
Cele
  • poznanie pojęć używanych w GISie oraz wykorzystanie GIS w praktyce i w naszym życiu.

 
Tematyka
1. Wprowadzenie do GIS 
2. Wykorzystanie GIS w praktyce: 
- wstęp do użytkowania oprogramowania GIS, 
- obróbka danych (import, konwersja, edycja), 
- tworzenie własnej mapy do publikacji w internecie, 
- jak wykorzystać mapy online w nauczaniu, „zabawa” z GISem, 
- przyszłość i rynek pracy GIS

3. Otwarte oprogramowanie i otwarte dane: QGIS,  common license, open data, non commercial use arcgisonline, National Access Points i dane branżowe

4. Pytania i odpowiedzi, czas na dyskusję


 
Wymiar
8 godzin
Kierownik
Małgorzata Trzeciak (502-20-29-63)
Opłaty
0 zł