Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Konsultacje zbiorowe/Niemiecki zdalnie, Pokaz funkcji i wymiana doświadczeni dot. komunikatorów i zasobów do nauczania zdalnego
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Języki obce
Dla
Nauczycieli-członków PSNJN
Cele

Zapoznanie  z możliwościami dydaktycznymi MsTeams oraz innych platform
Uświadomienie znaczenia interakcji w grupie
Zapoznanie z zasobami i materiałami do wykorzystania

Tematyka

Możliwości dydaktyczne a funkcje MsTeams oraz innych platform
Sposoby pracy wpływające na interakcje w grupie

Zasoby i materiały do wykorzystania

Wymiar
3 godzin
Kierownik
Regina Strzemeska (881-93-34-26)
Opłaty
0 zł