Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Strategie rozwiązywania zadań otwartych na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego – kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Egzaminy zewnętrzne
Dla
nauczycieli języka angielskiego w szkołach podstawowych przygotowujących uczniów do egzaminu ósmoklasisty
Cele
  • uczestnicy poznają strategie rozwiązywania otwartych zadań egzaminacyjnych z języka angielskiego
Tematyka
  • informacje na temat podstawy programowej
  • rodzaje zadań egzaminacyjnych
  • ćwiczenia wspierające przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego
  • przydatne formy i techniki pracy z otwartymi zadaniami z egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego
  • opracowywanie własnych materiałów i scenariuszy lekcji
Wymiar
4 godzin
Kierownik
Agnieszka Chabros (881-93-00-95)
Opłaty
40 zł