Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Karty pracy i notatki jako techniki wspomagające samodzielną pracę ucznia
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Wymiar
4 godzin
Kierownik
Regina Strzemeska (881-93-34-26)
Opłaty
400 zł