Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Sieć samokształcenia i współpracy nauczycieli wychowania fizycznego
Rodzaj
Sieci współpracy i samokształcenia
Dział
Zdrowie i profilaktyka
Dla
nauczycieli wychowania fizycznego: powiat toruński, miasto Toruń, powiat golubsko-dobrzyński, powiat brodnicki
Cele

- zdiagnozowanie potrzeb środowiska

- nabywanie nowej wiedzy i umiejętności

- opracowanie banku dobrych praktyk

Tematyka
  • zasady organizacyjne oraz integracja
  • wymiana praktycznych pomysłów na organizowanie ciekawych    lekcji wychowania fizycznego – przykłady dobrych praktyk
  • zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami
  • dzielenie się wiedzą i umiejętnościami
Wymiar
30 godzin
Kierownik
Adam Szymański (571-46-25-89)
Opłaty
0 zł