Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Wybrane elementy systemu Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej – warsztaty wprowadzające do systemu EPR
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Dla
nauczycieli wychowania przedszkolnego
Cele

- pozna założenia systemu "Edukacja przez ruch",

- pozna i stworzy sytuacje edukacyjne, pozwalające pobudzać dziecko w czterech obszarach rozwojowych (fizycznym, poznawczym, społecznym, emocjonalnym),

- uczestniczy w kinozjologicznych zabawach dydaktycznych i wie jak wykorzystać je w pracy z dziećmi,

- stosuje metodę origami baje i origami story,

- zna sposoby wykorzystania prac dzieci w różnych sytuacjach edukacyjnych.

Tematyka

- założenia systemu Edukacja przez ruch  D. Dziamskiej,

- poznanie sytuacji edukacyjnych, które pozwalają pobudzić dziecko w czterech obszarach rozwojowych

- udział w Kinezjologicznych Zabawach Dydaktycznych i ćwiczeniach systemu,

- sposoby wykorzystania prac dzieci jako karty pracy w różnych sytuacjach edukacyjnych,

- praca metodą origami baje, origami story.

Kurs jest dwudniowy:

- 25 maja w formie stacjonarnej w godz. 17.00-21.00 (KPCEN - pawilon),

- 28 maja w formie zdalnej w godz. 18.00-20.00.

 

Wymiar
8 godzin
Kierownik
Małgorzata Pawłowska (881-93-42-56)
Opłaty
88 zł