Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Genial.ly - genialna aplikacja do tworzenia ER-warsztaty w formie zdalnej
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
zainteresowanych nauczycieli
Cele
  • zapoznanie nauczycieli z zasadami tworzenia ER
  • ukazanie przykładów zastosowania ER w edukacji
  • poznanie aplikacji komputerowej wykorzystywanej do tworzenia ER
Tematyka
  • zasady tworzenia ER
  • przykłady zastosowania ER
  • inspiracje w pracy nauczyciela z wykorzystaniem ER
  • aplikacja genially.pl jako narzędzie do tworzenia wirtualnych ER

Terminy spotkań: 15.02.2021- 2 godz., 16.02.2021- 2 godz., 22.02.2021 - 2godz.

 

 

Wymiar
6 godzin
Kierownik
Agnieszka Szymczak (797-46-66-53)
Opłaty
35 zł