Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Metody aktywizujące sposobem na sukces edukacyjny w edukacji wczesnoszkolnej
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Dla
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
Cele

- wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela w zakresie stosowania ciekawych metod aktywizujących

Tematyka

- nauczycielskie strategie aktywizujące uczniów na zajęciach lekcyjnych

- metody aktywizujące w procesie uczenia się – przykłady

- projektowanie scenariusza zajęć z zastosowaniem wybranej metody pracy z uczniem

Wymiar
8 godzin
Kierownik
Małgorzata Pawłowska (881-93-42-56)
Opłaty
88 zł