Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Ćwiczenia i zabawy utrwalające słownictwo na lekcji języka angielskiego z wykorzystaniem platformy EDUPOLIS
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edupolis
Dla
nauczycieli języków obcych szkół ponadpodstawowych
Cele
  • zaznajomienie nauczycieli z materiałami multimedialnymi dostępnymi na platformie
  • doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela języka angielskiego w zakresie umiejętności nauczania słownictwa
Tematyka
  • techniki pracy z materiałami multimedialnymi
  • przykłady technik i ćwiczeń wspierających nauczanie słownictwa
Wymiar
4 godzin
Kierownik
Agnieszka Chabros (881-93-00-95)
Opłaty
40 zł