Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Samodzielność i umiejętność współpracy u uczniów – jak je rozwijać?
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Wymiar
4 godzin
Kierownik
Regina Strzemeska (881-93-34-26)
Opłaty
400 zł