Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Jak to jest zbudowane? O konstrukcjonizmie i ośmiu zasadach skutecznego uczenia się (stacjonarnie)
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Wymiar
3 godzin
Kierownik
Małgorzata Trzeciak (502-20-29-63)
Opłaty
700 zł