Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Zintegrowane nauczanie przedmiotowo- językowe CLIL w nauczaniu języków obcych (e-learning)
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
E-learning
Dla
nauczycieli języków obcych oraz nauczycieli innych przedmiotów ze znajomością języków obcych
Cele
  • analiza podstawowych założeń CLIL i metod pracy w zintegrowanym nauczaniu przedmiotowo- językowym
  • zastosowanie sposobów integrowania treści przedmiotowych z nauczaniem języka obcego w oparciu o scenariusze lekcji
Tematyka
  • wybrane informacje z teorii nauki języka
  • zintegrowane nauczanie przedmiotowo- językowe, koncepcja i założenia
  • przydatne formy, metody i techniki pracy do pracy na lekcji według koncepcji CLIL
  • materiały i przykłady zastosowania CLIL
  • opracowywanie własnych scenariuszy lekcji
Wymiar
8 godzin
Kierownik
Agnieszka Chabros (881-93-00-95)
Opłaty
80 zł