Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Efektywne przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego z historii
Rodzaj
Sieci współpracy i samokształcenia
Dział
Edukacja humanistyczna / biblioteki i świetlice szkolne
Dla
nauczycieli historii szkół ponadpodstawowych
Cele
  • praca nad metodami przygotowującymi ucznia do egzaminu maturalnego
Tematyka
  • metody pracy w praktyce i w teorii
  • praca z tekstem źródłowym
  • praca z ikonografiką
  • sposoby nauczania zdalnego
  • rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia
Wymiar
10 godzin
Kierownik
Monika Kwidzyńska (797-46-66-18)
Opłaty
0 zł