Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Doskonalenie umiejętności społecznych dzieci. Zastosowanie treningu umiejętności społecznych.
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Oferta spoza informatora
Dla
zaiteresowanych nauczycieli
Cele

przygotowanie nauczyciela/wychowawcy do prowadzenia zajęć uczących dzieci prawidłowej komunikacji

Tematyka
  • zasady przyjmowania krytyki oraz jej tworzenia,

  • trening rozpoznawania i kontrolowani emocji,

  • nabywanie umiejętność współpracy,

  • nauka budowania wzajemnego szacunku oraz wiary we własne możliwości.

Wymiar
30 godzin
Kierownik
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88)
Opłaty
330 zł