Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Metoda WebQuest przy realizacji projektów dla szkół zgłoszonych do Festiwalu projektów edukacyjnych metodą WebQuest XI edycja
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Oferta spoza informatora
Dla
nauczycieli szkół uczestniczących w konkursie Festiwal Projektów Edukacyjnych metodą WebQuest XI edycja
Cele

zwiększenie świadomości uczestników w temacie realizacji projektów edukacyjnych

metoda WebQuest w realizacji projektów

instrukcja umieszczenia WebQuestów na bloggerze

Tematyka

Projekt edukacyjny realizowany w ramach konkursu  Festiwal projektów edukacyjnych metodą WebQuest XI edycja

Metoda WebQuest – założenia ogólne.

Prezentacja przykładowych WebQuestów

Szablon WebQuestu dla uczestników konkursu

Wymiar
4 godzin
Kierownik
Barbara Iwanowska (881-93-34-12)
Opłaty
0 zł