Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Rozwijaj kreatywność u swoich uczniów
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Wymiar
4 godzin
Kierownik
Barbara Iwanowska (881-93-34-12)
Opłaty
400 zł