Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Jestem drogowskazem – kurs dla opiekunów stażu – podstawy edukacji dorosłych
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Awans zawodowy, prawo oświatowe i zarządzanie
Dla
nauczycieli będących opiekunami stażu
Cele
  • zapoznanie z podstawami andragogiki
  • pogłębienie wiedzy na temat przepisów prawa z zakresu awansu zawodowego i innych przepisów prawa oświatowego
  • zapoznanie z zasadami obserwacji lekcji
  • współczesne kierunki rozwoju dydaktyki i metodyki nauczania

 

Tematyka
  • metodyka pracy z dorosłymi
  • coaching i mentoring – wykorzystanie w pracy opiekuna stażu
  • jak obserwować i być obserwowanym?
  • nowoczesne metody nauczania, innowacje pedagogiczne

Termin 15.04.2021,  godz.: 16.00-17.00

Wymiar
1 godzin
Kierownik
Małgorzata Trzeciak (502-20-29-63)
Opłaty
25 zł