Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Style społeczne i ich wpływ na komunikację interpersonalną
Dane formy doskonalenia
Tytuł
Style społeczne i ich wpływ na komunikację interpersonalną
Kierownik
Barbara Iwanowska
Liczba godzin:
4
Dane zamawiającego
Dane nabywcy
Dane płatnika/odbiorcy
Zgłoszenie zostało wysłane.