Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Motywowanie uczniów do nauki - wybrane czynniki, które kształtują motywację i na które nauczyciel może mieć wpływ
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
nauczycieli wszystkich typów szkół
Cele
  • zaangażowanie, czyli co nas motywuje?
  • jak skutecznie motywować?
Tematyka
  • sprawdzanie i ocenianie
  • wybrane sposoby motywowania
Wymiar
2 godzin
Kierownik
Zofia Spalińska (881-93-33-55)
Opłaty
35 zł