Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Rozwijanie kompetencji kluczowych na matematyce i przedmiotach przyrodniczych - w trakcie nauczania zdalnego
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
nauczycieli matematyki, chemii, fizyki, biologii, geografii, przyrody oraz zainteresowanych
Cele

uczestnik będzie miał możliwość

  • poznania kompetencji kluczowych,
  • pracy wybranymi narzędziami m.in. jigsawplanet, padlet, quizizz, learningapps,
  • pozna cykl Kolba, model uczenia przez doświadczenie,
Tematyka
  • omówienie kompetencji kluczowych
  • propozycje darmowych narzędzi cyfrowych do układania gier dydaktycznych jako przykład rozwijający myślenie,
  • praca na platformach edukacyjnych: jigsawplanet, padlet, quizizz, learningapps,
  • Cykl Kolba jako przykład efektywnego nauczania.

 Termin: 14.04.2021 (godziny 16.00-17.30)

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Barbara Iwanowska (881-93-34-12)
Opłaty
35 zł