Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Ocenianie kształtujące na lekcjach matematyki przydatne techniki w pracy nauczyciela
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
nauczycieli matematyki
Cele

ocenianie kształtujące na lekcjach matematyki – zapoznanie z ideą oceniania kształtującego

Tematyka
  • ocenianie kształtujące na lekcjach matematyki – zapoznanie z ideą oceniania kształtującego
  • wybrane techniki i metody wspierające uczenie się
  • informacja zwrotna, ocena koleżeńska i samoocena
Wymiar
1 godzin
Kierownik
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88)
Opłaty
25 zł