Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Metody aktywizujące sposobem na sukces edukacyjny w edukacji wczesnoszkolnej - przykłady
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Dla
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
Cele
  • wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela w zakresie stosowania ciekawych metod i ćwiczeń aktywizujących
Tematyka
  • nauczyciel jako kreatywny praktyk
  • metody i ćwiczenia aktywizujące w procesie uczenia się - przykłady
  • skuteczność powodzenia metod aktywizujących w procesie nauczania
Wymiar
2 godzin
Kierownik
Małgorzata Pawłowska (881-93-42-56)
Opłaty
35 zł