Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Jak nauczyciel ma zadbać o siebie w czasie i po pandemii
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Zdrowie i profilaktyka
Dla
nauczycieli wszystkich specjalności
Cele

- zapoznanie nauczycieli z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi skutecznego radzenia sobie ze stresem w okresie pandemii

Tematyka

- specyfika stresu w okresie kryzysu (biologia stresu, objawy, konsekwencje)

- drogi wyjścia ( sposoby doraźne i metody radzenia sobie ze stresem długotrwałym)

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Małgorzata Kaczmarek (881-93-00-97)
Opłaty
35 zł