Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna po roku pandemii
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Oferta spoza informatora
Dla
zainteresowanych nauczycieli
Cele

doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczyciela z uwględnieniem doświadczeń z roku pandemii

Tematyka
  • rodzaje zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • jak rozpoznać sytuację w klasie po roku pandemii
  • jakie działania podjąć i z kim należy współpracować, aby dzieci miały poczucie bezpieczeństwa

Szkolenie zdalne poprowadzi Wiesława Kuban

 

Wymiar
4 godzin
Kierownik
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88)
Opłaty
45 zł