Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Kryzys psychologiczny a kondycja psychiczna ucznia po roku pandemii
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Zdrowie i profilaktyka
Dla
nauczycieli i szkolnych koordynatorów oraz członków zespołów ds. promocji zdrowia realizujących program: Szkoła Promująca Zdrowie, należący do Sieci Szkół i Przedszkoli Szkół Promujących Zdrowie
Cele

wsparcie szkół i ukierunkowanie ich działąń na poprawę stanu zdrowia psychicznego uczniówpowracających do szkół po roku pandemii

Tematyka

kryzys psychologiczny - identyfikacja ucznia będącego w kryzysie

podstawowe sposoby wsparcia ucznia będącego w kryzysie

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Zofia Spalińska (881-93-33-55)
Opłaty
15 zł