Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli z zakresu organizacji zajęć terenowych, wykorzystania eksperymentu naukowego i TIK na zajęciach z geografii
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
geografów i przyrodników z Gminy Inowrocław
Cele

     -  zapoznanie z narzędziami TIK wykorzystywanymi na lekcjach geografii i przyrody,

- stworzenie prostej mapy regionu za pomocą EO Browser,

- zapoznanie z różnicą pomiędzy doświadczeniem a eksperymentem,

- wykonanie prostych doświadczeń za pomocą narzędzi Pasco i innych, przydatnych w warsztacie nauczyciela do wykorzystania na zajęciach terenowych.

Tematyka
  1. Mapowy niezbędnik online:
  1. Wykorzystanie platformy Meridian Prime do tworzenia trści lekcji;
  2. Wykorzystanie w nauczaniu zasobów Kujawsko Pomorskiego Geoportalu;
  3. Wykorzystanie Internetowego Atlasu Województwa Kujawsko Pomorskiego do pozyskiwania wiedzy o własnym regionie;
  4. Wykorzystanie przeglądarki EO Browser do stworzenia prostego zobrazowania porównawczego najbliższej okolicy.
  1. Wykonanie doświadczeń do ćwiczeń terenowych:
  1. Na czym polega eksperymentowanie, założenia metody badawczej,
  2. Doświadczenia w warsztacie geografa: badanie ph gleby (Pasco), badanie przepływów w ciekach (Pasco), badanie stężenia CO₂ w powietrzu atmosferycznym (Pasco), CO₂  a zjawisko fotosyntezy (Pasco), doświadczenie na efekt cieplarniany, doświadczenia wykonywane za pomocą stacji pogodowej (Pasco), badanie skał za pomocą kamerki (Pasco), badanie naturalnej promieniotwórczości skał, wykorzystanie czujnika odległości do tworzenia mapy hipsometrycznej, gry edukacyjne
Wymiar
6 godzin
Kierownik
Małgorzata Trzeciak (502-20-29-63)
Opłaty
680 zł