Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Rozwój umiejętności matematycznych i ich wpływ na trudności w uczeniu się
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Wymiar
3 godzin
Kierownik
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88)
Opłaty
350 zł