Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Akademia Zarządzania - seminarium
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Awans zawodowy, prawo oświatowe i zarządzanie
Dla
dyrektorów, wicedyrektorów szkół / placówek
Cele
  •  wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności stosowania przepisów prawa w praktyce
Tematyka
  • zmiany w prawie oświatowym
  • dyrektor jako lider zespołu
  • dyrektor jako menadżer
  • nadzór pedagogiczny
  • komunikacja w szkole
  • zarządzanie rozwojem szkoły/placówki
Wymiar
25 godzin
Kierownik
Sławomir Żebrowski (881-93-00-83)
Opłaty
400 zł